Kinderopvang

Waar staat ik OOK! voor?

Het volledige Pedagogische Beleidsplan van ikOOK! vindt u hier.


In grote lijnen:

De pedagogisch medewerkers van ikOOK! zien zich als medeopvoeder naast de hoofdopvoeder(s), de ouders. Vanuit deze gedachte worden kinderen begeleid in het opgroeien en gestimuleerd in hun ontwikkeling. Elk kind is uniek en heeft een eigenheid die voortkomt uit aard, aanleg en opvoeding.
Ieder kind mag en kan zich op eigen wijze en op eigen tempo spelenderwijs ontwikkelen. Om de kinderen daarin zo goed mogelijk te faciliteren bieden wij structuur en regelmaat.
Onze medewerkers verbinden zich aan het kind en de ouders door liefdevol en met aandacht hun werk te doen. Bovendien verbinden zij zich aan onze pedagogische visie en zullen zij daarbij bewust en in verbondenheid naar hun eigen handelen en dat van hun collega's blijven kijken. Veiligheid en vertrouwen zijn de basisbegrippen waar het de opvang betreft, net als samenwerking met de school en de ouders, waardoor afstemming over de opvoeding van de kinderen optimaal kan plaatsvinden.

Visie op kinderen

Centraal:
  • Het kind als individu. 
  • Respect voor kinderen.
  • Een pedagogisch klimaat waar ruimte is voor groepsopvoeding en individuele ontplooiing
Naast de dagelijkse verzorging wordt een omgeving geboden waarin kinderen zich lichamelijk, sociaal-emotioneel, creatief, taalvaardig en verstandelijk kunnen ontwikkelen. Een klimaat waar kinderen zich bewust worden van maatschappelijk gangbare waarden en normen.

Visie op de ontwikkeling van kinderen

Kinderen worden geboren met een natuurlijke drang zich te ontwikkelen. Elk kind op eigen wijze, in eigen tempo en naar eigen behoeften. Om zich optimaal te kunnen ontwikkelen tot een zelfstandig mens, is het nodig dat een kind met vertrouwen de wereld tegemoet kan treden, zich veilig voelt om op onderzoek uit te gaan en de kans krijgt dingen uit te proberen. Spelen is plezier hebben, spelen is leren en bovenal genieten van het kind zijn!

Ieder kind:
  • is uniek en behoort gerespecteerd te worden;
  • dient gewaardeerd en gerespecteerd te worden zoals het is;
  • wordt op een positieve manier benaderd, waardoor het eigenwaarde opbouwt;
  • wordt gestimuleerd in de ontwikkeling tot een zelfredzaam persoon, met eigen identiteit, voorbereidt op een eigen plek in de hedendaagse maatschappij;
  • krijgt de ruimte om dingen te proberen, fouten te maken en nieuwe oplossingen te zoeken;
  • krijgt de mogelijkheid zich niet alleen individueel, maar ook als onderdeel van een groep te ontwikkelen.

Visie op medewerkers

De professionele en liefdevolle inzet van onze ikOOK! medewerkers is de kracht van onze organisatie. Zij zijn betrokken, gemotiveerd en waarborgen de kwaliteit van de opvang en activiteiten. Onze medewerkers voelen zich verbonden met de kinderen en hun ouders. Daarnaast werken ze samen met hun naaste collega's, de collega's binnen de samenwerkende school en houden zij zich aan de vastgestelde werkwijze. Onze professionele medewerkers hebben uiteraard de juiste opleiding, een verklaring omtrent gedrag (VOG) en goede referenties van een vorige werkgever. Maar bovenal zijn en blijven zij dagelijks geïnspireerd door de kinderen.

Wij belonen onze medewerkers met passende arbeidsvoorwaarden, een prettig team van collega's, een leidinggevende die aandacht heeft voor de medewerkers en mogelijkheden tot bijscholing en loopbaanontwikkeling.

Zo doen wij dat!

Ik
OOK! vangt kinderen op in een kleinschalige, veilige en huiselijke omgeving waarin kinderen zich prettig en veilig voelen. We stimuleren dat kinderen vertrouwen hebben in hun eigen kunnen, voor zichzelf op kunnen komen, respect ontwikkelen voor zichzelf en anderen, zelfstandig zijn en sociaal vaardig. Ruimte voor de individuele ontwikkeling en behoefte van kinderen staat centraal in het pedagogisch handelen.

Meer weten over ons pedagogisch werkplan van een specifieke locatie?
Dan kunt u dit vinden onder de knop locaties.

Meer...