Kinderopvang

Over ik OOK!

Hygiëne

Algemene hygiëne is bij de kinderopvang een belangrijk aandachtspunt. Ouder(s)/verzorger(s) moeten hun kind met een gerust hart achter kunnen laten bij de kinderopvang. Binnen een veilige en hygiënische situatie hebben kinderen de vrijheid zich goed te kunnen ontwikkelen. De locatiemanager en de pedagogisch medewerkers van ikOOK! hebben vanuit hun opleiding en ervaring de kennis waar op gelet dient te worden. Een kinderopvang kan niet uitsluiten dat een kind een bacterie of virus via de opvang oploopt. Dat kan immers overal. Maar een kinderopvang kan wel veel onnodige overdrachten voorkomen. Binnen ikOOK! houden we op basis van de Wet Kinderopvang een 'risico inventarisatie gezondheid' bij. Hiervoor is op de locatie een inventarisatiemodel beschikbaar, dat per ruimte de mogelijke gevaren benoemt. Er wordt ruimschoots aandacht besteed aan het schoonmaken van de groepsruimten en materialen volgens vastgestelde regels en richtlijnen. De kinderen hebben een ‘eigen’ bedje. Dit wordt  elke week verschoond en indien nodig eerder. De bedrijfsleiding en pedagogisch medewerkers van ikOOK! zijn zich bewust van het belang van goede hygiëne.

Meer...