Kinderopvang

Voorwaarden kinderopvang

Aanmelden ik OOK!

Algemene voorwaarden
Met ingang van 1 januari 2005 zijn er Algemene voorwaarden 2016 in de kinderopvang van kracht. Deze algemene voorwaarden vormen de basis voor de contracten tussen ouders en aanbieders van kinderopvang. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op onze contracten voor dagopvang en bso.

Leveringsvoorwaarden
Aanvullend aan de Algemene voorwaarden van de branche, zijn de leveringsvoorwaarden van ikOOK! opgesteld.

Meer...