Kinderopvang

Waar staat ik OOK! voor?

Sinds 2007 hebben schoolbesturen de verplichting tot het organiseren van buitenschoolse opvang. RBOB De Kempen, een organisatie met 14 basisscholen in de Kempen en Limburg, wil zelf hoogwaardige kinderopvang kunnen bieden met een huiselijke sfeer voor een scherpe prijs. Hiervoor is een aan RBOB gelieerde kinderopvangorganisatie in het leven geroepen: ikOOK! (integrale kindcentra voor onderwijs en opvang in de Kempen en omstreken).


ikOOK! is een jonge, professionele, ondernemende en zich steeds vernieuwende organisatie met betrokken medewerkers, die kwalitatief goede, toegankelijke en klantgerichte opvang biedt aan kinderen van 0 tot 13 jaar. ikOOK! heeft geen winstoogmerk. Samen met de basisscholen die onder RBOB de Kempen vallen, gaan wij OOK! staan voor individuele integrale kindcentra. Waar mogelijk en wenselijk zal ook het lokale peuterspeelzaalwerk hierin betrokken worden.

De missie van ikOOK! is kinderopvang te bieden van hoogwaardige kwaliteit met oog voor de behoeften en belangen van de kinderen, ouders en medewerkers, in nauwe samenwerking met de basisschool. Kinderen bieden wij een veilige, stimulerende omgeving, waarin zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Ouders bieden wij de mogelijkheid om zorg, werk en school te combineren. Samen met ouders creëren we een leefomgeving die zo goed mogelijk aansluit bij de situatie thuis. Medewerkers bieden wij een uitdagende werkomgeving, een positieve werksfeer en een organisatie waarin ze zich verder kunnen ontplooien.

Door het onderwijs en de kinderopvang samen te brengen, ontstaat een allesomvattend speel- en leercentrum, waarbij ouders terecht kunnen bij één loket, één centrum met een compleet aanbod voor de allerjongsten tot en met tieners in de bovenbouw, afgestemd op de verschillende leeftijdsgroepen. Een integraal kindcentrum met een gemeenschappelijke pedagogische visie van zowel leidsters als leerkrachten, die tevens in lijn zal zijn met de primaire doelen van RBOB. Hierbij is een focus op aansluiting bij de omgeving, onder andere op het gebied van sport en cultuur, waardoor de sociale cohesie versterkt kan worden.

Lees verder...
Onze pedagogische visie

Meer...