Kinderopvang

Aanmelden ik OOK!

Tarieven

Met ingang van 1 januari 2018 hanteert Kinderopvang ikOOK! onderstaande tarieven voor de diverse mogelijkheden van opvang. Indien u in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag, zal het netto te betalen bedrag doorgaans een beperkt deel zijn van de vermelde maandprijs. Via deze link kunt u bij de Belastingdienst een (proef)berekening laten maken van uw eventuele teruggave.

Bij de prijs van het KDV zijn luiers, luierdoekjes, voeding (geen flesvoeding), fruit en drinken inbegrepen. Bij de prijs van BSO zijn inbegrepen: eten, fruit en drinken. Wanneer kinderen het peuterprogramma volgen via het kinderdagverblijf tarief, krijgen de kinderen een stukje fruit, drinken en luiers van het kinderdagverblijf. Wanneer kinderen deelnemen via het gesubsidieerde tarief via de gemeente, dienen zij zelf een stuk fruit en indien nodig een luier mee te nemen.


Uurtarief KDV (0-4 jaar) € 6,47
Uurtarief Peuterprogramma € 6,47
Uurtarief BSO (4-12 jaar) € 6,43
Verlengde opvang  € 7,02
Flexibele / extra opvang op basis van beschikbaarheid  € 7,02 

Informatie uurprijs 2018 vanuit de wet- en regelgeving
  • De uurtarieven voor de kinderopvang worden landelijk per 1 januari 2018 door de overheid geïndexeerd. Dit heeft het ministerie van Sociale zaken aangekondigd. De rijksnorm stijgt volgend jaar met 2.74%.
  • Daarnaast zijn er nieuwe wetswijzigingen in de wet kinderopvang die extra kosten met zich meedragen. Door de wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang (IKK) gaan de personeelskosten voor 2017 stijgen en dient geïnvesteerd te worden in deskundigheidsbevordering voor personeel.
Adviezen van de oudercommissies
De oudercommissies van de verschillende ikOOK! locaties hebben positief advies uitgebracht met betrekking tot de verhoging van de uurtarieven in 2018.

De uurprijs 2019
Uurtarief KDV en peuterprogramma (0 tot 4 jaar)   € 7.04 
 Uurtarief BSO en VSO (4 tot en met 12 jaar)  € 6.43
 Verlengde opvang  € 7.59
 Flexibele opvang en extra opvang op basis van beschikbaarheid  € 7.59

De uurprijs 2019 vanuit wet- en regelgeving:
Voor de kinderopvang (KDV) en flexibele opvang is het besluit genomen om de uurprijs met € 0.57 te verhogen.
-      Vanwege de maatregel dat er vanaf 1 januari 2019 meer pedagogisch medewerkers voor baby’s moeten zorgen, is het maximum uurtarief voor de dagopvang met € 0,27 verhoogd voor de compensatie van de extra kosten vanwege de Beroepskracht kindratio (BKR)-maatregel.

-      Daarnaast zal de uurprijs voor het KDV met € 0.30 verhoogt worden ivm de reguliere jaarlijkse indexatie.

Voor de Buitenschoolse opvang (BSO) en de voorschoolse opvang (VSO) is het besluit genomen de uurprijs  gelijk te houden ivm de professionalisering van de organisatie en de jaarlijkse indexatie. ikOOK! heeft assistent leidinggevende aangesteld voor enkele locaties met als doel de dienstverlening locatiegericht in te zetten en af te stemmen op de basisschool, ouders en kinderen.

Zes oudercommissies van de verschillende ikOOK!-locaties hebben een positief advies uitgebracht met betrekking tot de verhoging van de uurprijs in 2019. Eén oudercommissie heeft het advies gegeven de uurprijs van de VSO/BSO en flexibele opvang te verlagen.

ikOOK! heef het besluit genomen om het positieve prijs advies van de zes oudercommissies te volgen.


Meer...