Kinderopvang

Locaties

Locatie Budel (peuterochtenden)

 

ikOOK! is vanaf schooljaar 2013-2014 gestart met het draaien van peuterochtenden tijdens de schoolweken. Op het kinderdagverblijf, waar we alleen een peuterprogramma draaien, kunnen er maximaal 24 kinderen op twee groepen en zijn alle ochtenden open.

Voor het peuterprogramma bieden wij het programma aan van Peuterplein dat aansluit op de basisschool De Triolier. Alle kinderen van 2 tot 4 jaar zijn van harte welkom bij onze peuterochtenden.

Peuterprogramma op het kinderdagverblijf
Wilt u meer weten over de dagdagelijkse gang van zaken op deze locatie? 
Lees dan ons Pedagogisch werkplan peuterochtend Budel "Zo zijn onze manieren!". 

Klik hier voor het GGD-inspectierapport voor de peuterochtenden in Budel.

De peuterochtenden binnen IKC De Triolier vallen onder de Wet Kinderopvang. De uurprijs is hetzelfde als bij onze dagopvang. U kunt kiezen tussen een 'reguliere' peuterochtend van 8.30-12.00 uur. In overleg met de locatiemanager behoort een 'verlengde' ochtend van 8.30-13.00 uur ook tot de mogelijkheden.

Mocht er in de toekomst vraag zijn naar buitenschoolse opvang en/of hele dagopvang, dan gaan we dit starten zodra de ruimte in de school dit toe laat.

Rekenvoorbeelden peuterprogramma op het kinderdagverblijf
Op verzoek van ouders geven wij onderstaande rekenvoorbeelden van de maandelijkse kosten van de peuterochtenden. U kunt ook eenvoudig zélf een berekening maken. Neem hiervoor het aantal uren dat u in een week afneemt x de uurprijs. Vermenigvuldig dit met 40 (schoolweken) en deel dit door 12 (maanden). Van dit bedrag krijgt u nog een deel terug van de overheid in de vorm van kinderopvangtoeslag.

   Reguliere ochtend  Verlengde ochtend
 1 ochtend   € 82,13  € 107,43
 2 ochtenden  € 164,27  € 214,87
 3 ochtenden  € 246,40 € 321,90Voor meer informatie over OBS De Triolier, klik hier.

 Adres Wethouder van Hunselstraat 13
 Postcode / Plaats   6021 KD Budel
   
 Telefoonnummer  0495-494171
 E-mail  budel@ik-ook.nu
 Manager  Anneke Schellens
   
 Kamer van Koophandel          55588352
 LRK nummer   880382594

Meer...