Kinderopvang

Over ik OOK!

Contact met ouders

ikOOK! vindt het belangrijk dat er een goede relatie is met ouders /verzorgers. Een goede communicatie is daarbij van wezenlijk belang. Elkaar goed op de hoogte houden van de ontwikkeling van het kind zorgt wederzijds voor een optimale afstemming van de verzorging en begeleiding. In de eerste plaats is elke vaste pedagogisch medewerker mentor voor een aantal kinderen. Zij is voor u een vast aanspreekpunt, zal de jaarlijkse observatie uitvoeren en heeft één keer per jaar een oudergesprek met u. Bij het brengen en ophalen van uw kind vinden wij het belangrijk om bijzonderheden uit te wisselen. We stellen het op prijs als u met uw vragen en/of twijfels komt, om een zo open mogelijk contact met u te hebben. We vinden het belangrijk dat u uw kind met een goed gevoel bij de pedagogisch medewerkers achterlaat. 

 

Meer...