Kinderopvang

Over ik OOK!

Dagindeling

Voor het kinderdagverblijf geldt dat voor kinderen tot 10 maanden de dagindeling bij ikOOK! is afgestemd op het individuele ritme. Per kind worden de eet- en slaaptijden van thuis aangehouden. Vanaf 10 maanden gaan de kinderen, in overleg met de ouders, naar een vastere dagindeling. Het kind gaat dan echt deel uitmaken van de groep. De vaste onderdelen eten, slapen, spelen en naar buiten gaan, vinden dan zoveel mogelijk op vaste tijdstippen plaats.  

Voor de BSO is het zo dat zij na schooltijd eerst wat fruit en drinken krijgen om daarna zelf een activiteit te kiezen of mee te doen aan het gezamenlijke programma van die dag. In vakanties zal er een vakantieprogramma zijn.

Meer...