Kinderopvang

Over ik OOK!

Oudercommissie

In Nederland moet elke geregistreerde kinderopvangorganisatie voldoen aan een aantal voorwaarden. Een daarvan is het instellen van een oudercommissie (of ouderteam). Dit is een groep van ouders/verzorgers die alle gebruik maken van onze kinderopvang. De taak van de oudercommissie is het behartigen van belangen, van alle ouders aangesloten bij het kinderdagverblijf. De oudercommissie heeft het recht ikOOK! te adviseren over de volgende onderwerpen:

  • pedagogisch beleidsplan
  • voedingsaangelegenheden
  • risicoinventarisatie veiligheid en gezondheid
  • openingstijden
  • klachtenregeling en het aanwijzen van de leden van de klachtencommissie
  • prijs van de kinderopvang
  • kwaliteitsbeleid met betrekking tot: aantal kinderen per leidster, groepsgrootte, opleidingseisen beroepskrachten in opleiding.
Wij zijn nog op zoek naar ouders die willen deelnemen aan de oudercommissie dus mocht u interesse hebben dan vernemen we dit graag. U kunt dan een mail sturen naar de eigen locatie:
Voor ikOOK! Oirschot   Oirschot@ik-ook.nu 
 Voor ikOOK! Veldhoven  Veldhoven@ik-ook.nu
 Voor ikOOK! Dommelen  Dommelen@ik-ook.nu
 Voor ikOOK!  Valkenswaard  Valkenswaard@ik-ook.nu 
 Voor ikOOK! Gastel  Gastel@ik-ook.nu
 Voor ikOOK! Budel  Budel@ik-ook.nu
 Voor ikOOK! Nederweert  Nederweert@ik-ook.nu

Meer...