Kinderopvang

Over ik OOK!

Ziekte

Kinderen zijn vaker ziek dan volwassenen, omdat hun afweersysteem nog in ontwikkeling is. De oorzaak, de ziekte zelf en de wijze waarop gehandeld dient te worden, kan zeer divers zijn. Om deze reden heeft ikOOK! een specifiek ziektebeleid ontwikkeld. Hierbij nemen wij het welbevinden van het kind evenals de gezondheid van de andere kinderen in overweging. 

Wanneer een kind ziek is, of verhoging van 38,5º C of meer heeft, wordt contact opgenomen met de ouders. Indien een kind zich niet zichtbaar ziek voelt wordt met ouders overlegd hoe de dag in te vullen. Ouders kunnen ervoor kiezen om het kind op te halen óf met de pedagogisch medewerkers afspreken dat zij vinger aan de pols houden. Zodra een kind zich echter zichtbaar ziek voelt en wij hem of haar binnen groepsverband niet meer de zorg kunnen geven die het verdient, worden ouders verzocht hun kind op te komen halen.

 Wanneer het kind geen verhoging heeft, maar bijvoorbeeld hangerig/huilerig is en zich zichtbaar niet lekker voelt, wordt er eveneens contact opgenomen met de ouders en overlegd over het eventuele ophalen, als wij niet de zorg en aandacht kunnen geven die hij/zij nodig heeft.

Een ziekte dag van uw kind valt niet onder op te nemen vakantiedagen van het opvangcontract.

 Voor kinderziektes en of andere besmettelijke ziekten worden de regels van de GGD gehanteerd. In geval van besmettelijke ziekte wordt er altijd overleg gepleegd met de leidinggevende. Wanneer er getwijfeld wordt aan een bepaalde ziekte, wordt de ouders gevraagd om de huisarts te raadplegen. Bij het heersen van bepaalde kinderziektes brengen wij de ouders op de hoogte, bijvoorbeeld wanneer deze ziekte gevaarlijk is voor zwangere vrouwen (rode hond en de 5e ziekte). Dit wordt vermeld bij of op de deur van de groep of op het infobord.

Klik hier voor de regels van de GGD voor het kinderdagverblijf die bij ziektebeelden gehanteerd worden.
Klik hier voor de regels van de GGD voor de BSO die bij ziektebeelden gehanteerd worden.

Meer...