Kinderopvang

Aanmelden ik OOK!

Rekenvoorbeelden

Op verzoek van ouders geven wij onderstaande rekenvoorbeelden van de maandelijkse kosten bij verschillende contractmogelijkheden (in het voorbeeld wordt voor de buitenschoolse opvang uitgegaan van een schooltijd van 08.30 - 14.45, uiteraard zijn onze contracten afgestemd op de specifieke schooltijden van de scholen waarbij de opvang wordt afgenomen). 


U kunt ook eenvoudig zélf deze berekening maken.
Neem hiervoor het aantal uren dat u in een week afneemt x de uurprijs. Vermenigvuldig dit met het soort contract (40, 48 of 52 weken) dat u wenst af te nemen en deel dit door 12 (maanden). Van dit bedrag krijgt u nog een deel terug van de overheid in de vorm van 
kinderopvangtoeslag.
Voor de BSO geldt standaard een 40 weken contract, heeft u ook vakantieopvang nodig dan kunt u dit extra afnemen (8 of 12 weken vakantieopvang van 07:30-18:00). Deze twee pakketten vormen dan samen een 48 weken of 52 weken contract.

Kinderdagverblijf
   40 weken  48 weken   52 weken 
 1 dag  € 246,40  € 295,68  € 320,32
 2 dagen   € 492,80  € 591,36  € 640,64
 3 dagen  € 739,20  € 887,04  € 960,96

Buitenschoolse opvang (voor- en naschoolse opvang)

   40 weken  40 weken + 8 weken vakantie  40 weken + 12 weken vakantie 
 1 dag   € 91,08 € 136,09 € 158,60
 2 dagen   € 182,16 € 272,18 € 317,20
 3 dagen  € 273,24 € 408,27 € 475,80

Buitenschoolse opvang (alleen naschoolse opvang)
   40 weken  40 weken + 8 weken vakantie  40 weken + 12 weken vakantie
 1 dag   € 69,65 € 114,66 € 137,17
 2 dagen  € 139,30 € 229,32 € 274,34
 3 dagen   € 208,95  € 343,98 € 411,51

Vakantieopvang BSO (7.30-18.00 uur)

 
8 weken vakantieopvang 
12 weken vakantieopvang 
 1 dag   € 45,01   € 67,52
 2 dagen   € 90,02   € 135,04
 3 dagen   € 135,03   € 202,56


Meer...