Kinderopvang

Wat bieden wij?

Kinderdagverblijf (KDV)

ikOOK! hanteert voor de kinderen van 0-4 jaar verticale groepen, deze zijn bedoeld voor maximaal 16 kinderen van 0-4 jaar. Op de locaties waar dagopvang wordt aangeboden is sprake van één groep kinderdagverblijf.

De groepen hebben een eigen ruimte met een aan de kinderen en veiligheidsnormen aangepaste inrichting en speelgoed. Verder zit in de school een grote woonkeuken waar we samen met school en BSO gebruik van kunnen maken.

De kinderen hebben allerlei mogelijkheden om zich veilig en in hun eigen tempo te ontwikkelen. Kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar die naar de dagopvang  gaan, nemen standaard deel aan de peuterochtenden. Deze peuterochtenden worden vormgegeven met 'peuterspeelzaalactiviteiten'. Meer over de werkwijze van het kinderdagverblijf kunt u vinden in het pedagogisch werkplan van de betreffende locatie.

Bij een verticale groep wordt voor het maximale aantal kinderen per leidster het gemiddelde genomen van de aantallen zoals genoemd bij onderstaande leeftijdsgroepen.

 

Berekening van het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en de maximale groepsgrootte bij groepen in de dagopvang en peuterprogramma

 

Leeftijd kinderen

 

Minimaal
aantal
beroeps-
krachten

Maximaal
aantal
kinderen

Minimaal
aantal
beroeps-
krachten

Maximaal
aantal
kinderen

Minimaal
aantal
beroeps-
krachten

Maximaal
aantal
kinderen

Verticale groep

0 tot 2

 

2

8

3

14 1

4

16 1

0 tot 3

 

2

10

3

13 1 / 14 4 / 15 2

4

16 1

0 tot 4

 

2

12

3

14 1 / 15 3 / 16 2

4

16 1

1 tot 3

 

2

11

3

16

----

----

1 tot 4

 

2

13

3

16

----

----

2 tot 4

 

2

16

----

----

----

----

1 Waarvan maximaal acht kinderen van 0 tot 1 jaar.
2 Waarvan maximaal drie kinderen van 0 tot 1 jaar.
3 Waarvan maximaal vijf kinderen van 0 tot 1 jaar.
4 Waarvan maximaal vier kinderen van 0 tot 1 jaar.

Uiteraard is er een ‘achtervang’ bij eventuele calamiteiten.

Meer...