Kinderopvang

Wat bieden wij?

Peuterochtend (PSZ)

De peuterspeelzalen in Nederland gaan steeds meer harmoniseren met kinderopvangorganisaties. De peuterspeelzaal wordt dan geïntegreerd in de peutergroep van de kinderopvangorganisatie. Het begrip ‘peuterspeelzaal’ wordt steeds vaker vervangen door 'peuterochtend’ of 'peuterprogramma'. 
Kinderopvang ikOOK! Nederweert, Dommelen en Oirschot combineren de peuterochtenden met de dagopvang. Alle kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar die naar de hele dagopvang van ikOOK! komen, nemen ook deel aan de peuterochtend. 
ikOOK! werkt methodisch en aan de hand van thema's. De thema's worden in samenspraak met de onderbouw van de basisschool vastgesteld en vormgegeven. Samen met de halfjaarlijkse observaties ontstaat op deze manier een doorgaande lijn van voorschools naar vroegschools. Het zijn geen losse lessen, maar bij alles wat er in de kinderopvang gebeurt, speelt het thema een rol, ook als er niet expliciet aan activiteiten wordt gewerkt. 

ikOOK! besteedt veel tijd aan de diverse ontwikkelingsgebieden en er is speciale aandacht voor de spraak-taalontwikkeling. Ter voorbereiding op de basisschool wordt er gewerkt met een voor de peuters herkenbare structuur en dagindeling.  De specifieke invulling hiervan zal per locatie verschillend zijn.
Voor de locaties in Oirschot, Dommelen, Nederweert en Budel worden voor het peuterochtend de normale kinderdagverblijf tarieven gehanteerd. Om in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag, dienen beide ouders een inkomen te hebben. Eenoudergezinnen komen in ook in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Gezinnen waarvan 1 ouder geen inkomen heeft, komen niet in aanmerking voor de kinderopvangtoeslag. De gemeente Cranendonck (Budel en Gastel) geven dan een subsidie. U kunt hiervoor bij de belastingdienst een IB 60 formulier aanvragen en dit bij ons inleveren. U kunt dan meestal in aanmerking komen voor het gesubsidieerde peuterspeelzaal tarief.

Meer...